Cực

Đừng ngừng nói về 21 Savage

Đối mặt khó có thể xảy ra trong cuộc tranh luận đang diễn ra của Mỹ về vấn đề nhập cư và những điểm giao cắt của nó với trải nghiệm của Người da đen.